Износ додељених средстава

Изградња локалног пута Опово-Дебељача, започета је још 2011. године, али до данас није завршена. У међувремену је израђена нова пројектно-техничка документација, која предвиђа фазност у израдњи пута. Реализација овог пројекта предвиђа изградњу 2,25 км пута. Изградња пута између Опова и Дебељаче допринеће бољој повезаности општина Опово и Ковачица, али и омогућити лакше привлачење потенцијалних инвеститора јер је на овој деоници пута и новоформирана индустријска зона.

Опово
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Опово

Област

Саобраћајна инфраструктура