Додељена средства

Изградња атмосферске канализације у уличном коридору у радној зони, у дужини од 1.100 метара, обезбедиће квалитетније одводњавање атмосферских вода са коловоза. Изградњом атмосферске канализације смањиће се оштећења на саобраћајници у радној зони, што ће допринети стварању бољих услова за привлачење нових инвеститора и смањење незапослености у општини.

Оџаци
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Оџаци

Област

Локални и економски развој