Додељена средства

За јавно осветљење у источној радној зони, предвиђено је постављање 37 стубова јавне расвете са укупно 67 светиљки са ЛЕД извором светлости. Изградња јавне расвете у радној зони представља још један корак ка потпуној инфраструктурној опремљености зоне, што доприноси већој атрактивности локације, а тиме и привлачењу инвеститора и даљем привредном развоју новобечејске општине.

Нови Бечеј
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Нови Бечеј

Област

Локални и економски развој