Износ додељених средстава

Насеље “Шушањски слив“ у Новом Бечеју делимично је покривен мрежом канализације отпадних вода. Пројектом изградње секундарне канализационе мреже предвиђена је изградња око 1.588 м мреже у улицама Владе Колара, Милоја Чиплића, Тапаи Шандора и Бригадира Ристића. Изградњом секундарне канализационе мреже, грађани „Шушањског слива“ престаће да користе септичке јаме, што ће допринети побољшању квалитета живота, али и допринети заштити животне средине.

Општина Нови Бечеј
Датум доделе средстава

2. октобра 2017.

Корисник средстава

Општина Нови Бечеј

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине