Додељена средства

Пројектом је предвиђена изградња улице Светозара Марковића,укупне дужине 540 м, у насељеном месту Александрово, као и санација улице Петефи Шандора у Тоби. Изградњом и санацијом улица, квалитет живота у оба насељена места биће бољи, а одвијање саобраћаја безбедније.

Нова Црња
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Нова Црња

Област

Саобраћајна инфраструктура