Износ додељених средстава

Становништво Нове Црње и Војводе Степе се водом снабдева са изворишта која су богата природним органским материјама, те приликом третмана хлором стварају се трихалометани. Реализацијом овог пројекта биће набављена и уграђена нова опрема за производњу и дозирање мешовитог дезинфекта на месту потрошње са аутоматским дозирним системом и системом за праћење концентрације резидуалног хлора у третираној води.

Општина Нова Црња
Датум доделе средстава

2. октобра 2017.

Корисник средстава

Општина Нова Црња

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине