Износ додељених средстава

Реконструкција дела општинског пута од Младенова до границе са општином Бач, у дужини од 2.047 метара обухватиће проширење пута, као и реконструкцију комплетне коловозне конструкције. Реконструкцијом пута биће омогућено безбедније одвијање саобраћаја, посебно за грађане који на овој деоници имају своје оранице, те кориснике ловишта ВУ „Моровић“. Реконструкцијом деонице стварају се и услови за изградњу нових пољопривредних газдинстава, те других субјеката који су у служби пољопривреде и привреде.

Општина Бачка Паланка
Датум доделе средстава

28. септембра 2017.

Корисник средстава

Општина Бачка Паланка

Област

Саобраћајна инфраструктура