Износ додељених средстава

Општина Ковин започеча је изградњу новог објекта предшколске установе „Наша радост“. Другом фазом радова предвиђено је да буду изведени занатски радови, партерно уређење око објекта и прикључења на инфраструктуру. Изградњом новог вртића, биће обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста.

Ковин
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Ковин

Област

Образовање, ученички и студентски стандард