Износ додељених средстава

Реконструкцијом и санацијом објеката Клиничког центра Војводине предвиђена је реконструкција објекта Клинике за ортопедску хирургију, санација Клинике за болести ува, грла и носа, санација котларнице и вешераја Клинике за неурологију, те санација електроенергетских инсталација и напојних водова Клинике за неурологију, очне клинике и управне зграде. Реализацијом пројекта биће обезбеђени бољи услови за рад запослених и боравак пацијената, те задовољени стандарди о енергетској ефикасности објеката, што ће обезбедити и несметани рад Клиничког центра Војводине.

Клинички центар Војводине
Датум доделе средстава

7. септембра 2017.

Корисник средстава

Клинички центар Војводине

Област

Здравствена и социјална заштита