Износ додељених средстава

Санација водоводне мреже обухвата реконструкцију 2.513,80 метара мреже у улицама Албертова,Кумановска и Вељка Петровића у Кикинди. Реализацијом овог пројекта се стварају услови који ће допринети подизању квалитета мреже за водоснабдевање и изградњу фабрике воде.

Град Кикинда
Датум доделе средстава

2. октобра 2017.

Корисник средстава

Град Кикинда

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине