Додељена средства

Локација будућег индустријског парка у Хоргошу удаљена је 4 км од државне границе Србије и Мађарске, обухватајући површину од 22 хектара. Пројектом је предвиђено асфалтирање коловоза у дужини од 524 м.

Кањижа
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Кањижа

Област

Локални и економски развој