Износ додељених средстава

Енергетска санација постојећег објекта за предшколско образовање ”Вила” у Врднику обухватиће замену фасадне столарије и санацију плафонске конструкције. Реализацијом пројекта биће унапређени услови за васпитно-образовни рад, али и остварене и значајне уштеде у потрошњи енергије за грејање и хлађење објекта.

Ириг
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Ириг

Област

Образовање, ученички и студентски стандард