Износ додељених средстава

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у поступку је куповине апарата за магнетну резонанцу, који ће да буде смештен у новоизграђени објекат Одсека за магнетну резонанцу. У оквиру фаза I изградње објекта, предвиђена је изградња приземља објекта, чија ће коначна спратност да буде П+1+М. Обезбеђењем простора за смештај МР апарата омогућиће се његов несметан рад, те квалитетнији услови за пружање неопходних здравствених услуга.

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
Датум доделе средстава

7. септембра 2017.

Корисник средстава

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

Област

Здравствена и социјална заштита