Износ додељених средстава

Изградњом сабирног цевовода и два бунара са пратећом опремом биће обезбеђен капацитет инђијског изворишта од 150 л/с. То ће омогућити пуштање у рад постројења за припрему воде, које обезбеђује микробиолошки и физичко-хемијски исправну воду. Пуштањем у рад постројења за припрему воде биће обезбеђене потребне количине воде за несметано снабдевање квалитетном водом Инђије, Љукова, Јарковаца, Нових Карловаца, Старог и Новог Сланкамена.

Инђија
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Инђија

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине