Dodeljena sredstva

Izgradnja atmosferske kanalizacije u Bosanskoj ulici podrazumeva izgradnju priključka na kanalizacioni sistem, te izgradnju kolektora dužine 802 m sa šahtovima i slivnicima.

Grad Zrenjanin
Datum dodele sredstava

23. februara 2017.

Korisnik sredstava

Grad Zrenjanin

Oblast

Vodosnabdevanje i zaštita životne sredine