Додељена средства

Изградња атмосферске канализације у Босанској улици подразумева изградњу прикључка на канализациони систем, те изградњу колектора дужине 802 м са шахтовима и сливницима.

Град Зрењанин
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Град Зрењанин

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине