Додељена средства

Реконструкција највећег и најбитнијег градског колектора у дужини од око 500 м, који се протеже кроз улице Николе Нешковића, дела Делиградске улице у Вршцу. Реконструкцијом колектора биће омогућено несметано одржавање колектора фекалне канализације, те олакшана изградња нових објеката и прикључења на мрежу.

Град Вршац
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Град Вршац

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине