Iznos dodeljenih sredstava

Realizacija projekta predviđa izgradnju 1.485 metara kolovoza u Ulici Anke Butorac, te rekonstrukciju i dogradnju 431 metra Petrinjske ulice. Obe ulice se nalaze u MZ „Makova sedmica“, a realizacijom ovog projekta poboljšaće se uslovi života građanima Subotice jer će protok saobraćaja i uslovi odvijanja saobraćaja svih učesnika biti olakšani i bezbedniji.

Grad Subotica
Datum dodele sredstava

28. septembra 2017.

Korisnik sredstava

Grad Subotica

Oblast

Saobraćajna infrastruktura