Додељена средства

Пројекат подразумева наставак реконструкције објекта Велика тераса у оквиру кога ће се завршити грађевински радови на реконструкцији објекта, као и уградња инсталација, адаптација и опремање објекта у источном блоку. Партерно и урбано опремање Великог парка подразумева поплочавање стаза у парку у дужини од око 940 метара.

Град Суботица
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Град Суботица

Област

Локални и економски развој