Износ додељених средстава

Пројектом уређења и урбаног опремања Великог парка на Палићу обухваћен је простор северне обале језера, чиме се заокружује пројекат поплочавања клинкер-плочама свих стаза у парку. Урбанистичко-архитектонско обликовање партерног уређења и урбаног опремања Великог парка на Палићу са обалним појасом, као јединствене амбијенталне целине, којим је обухваћено поплочавање пешачких стаза кроз парк, шеталишта уз обалу, платоа, уређење стаза за бициклисте, као и пратећи мобилијар и расвету, доприноси очувању парка са свим својим вредностима, као заштићеног природног добра трећег нивоа заштите.

Град Суботица
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Град Суботица

Област

Локални и економски развој