Износ додељених средстава

Реконструкција улице Вука Караџића представља завршну фазу пројекта реконструкције пешачке зоне у центру града. Пешачка зона је реконструисана још 2008. године, а Улица Вука Караџића, која пролази поред пешачке зоне, спаја све значајније туристичке локалитете у Сремској Митровици.
Реконструкција улице обухватиће радове на реконструкцији коловоза и атмосферске канализације, што ће омогућити бољу проток саобраћаја на овој деоници, те несметан обилазак Житног трга, Музеја Срема, Царске палате, базилике Св. Димитрија, галерије „Лазар Возаревић“.

Град Сремска Митровица
Датум доделе средстава

28. септембра 2017.

Корисник средстава

Град Сремска Митровица

Област

Саобраћајна инфраструктура