Додељена средства

Изградњом 640 метара канализационе мреже у Новосадској улици биће унапређен систем одвођења отпадних вода у насељу „Слободан Бајић Паја“, а тиме и побољшан квалитет живота грађана.

Град Сремска Митровица
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Град Сремска Митровица

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине