Додељена средства

Пројектом су предвиђени радови на 13 сабирних и приступних улица у оквиру изградње подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд-Шид-државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици. Укупна дужина свих улица је 1239,2 метара.

Град Сремска Митровица
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Град Сремска Митровица

Област

Саобраћајна инфраструктура