Iznos dodeljenih sredstava

KIndustrijska zona u Somboru locirana je uz jugoistočnu granicu grada na površini od oko 500 hektara i u njoj trenutno posloju brojna preduzeća poput „Merkur boje i lakovi“, “Meteor commerce”, “Fiorano” – Calzedonia member group… U delu zone, gde je stara energana koja je predviđena za rušenje, a u cilju opremanja parcele za nove investitore, projektom je predviđena izgradnja kablovskog voda 20kv u dužini od 433,50 m do nove MBTS „Industrijska zona 2“, što će obezbediti priključenje novih potrošača na elektroenergetsku mrežu i poboljšati snabdevanje postojećih potrošača električnom energijom. Projekat predviđa i izgradnju kanalizacije otpadnih voda od fabrike akumulatora „Trepča“ do postojećeg kolektora u industrijskoj zone u dužini od 3.021,39 metara, kao i izgradnju prepumne stanice.

Grad Sombor
Datum dodele sredstava

28. septembra 2017.

Korisnik sredstava

Grad Sombor

Oblast

Lokalni i ekonomski razvoj