Износ додељених средстава

КИндустријска зона у Сомбору лоцирана је уз југоисточну границу града на површини од око 500 хектара и у њој тренутно послоју бројна предузећа попут „Меркур боје и лакови“, “Meteor commerce”, “Fiorano” – Calzedonia member group… У делу зоне, где је стара енергана која је предвиђена за рушење, а у циљу опремања парцеле за нове инвеститоре, пројектом је предвиђена изградња кабловског вода 20kv у дужини од 433,50 м до нове МБТС „Индустријска зона 2“, што ће обезбедити прикључење нових потрошача на електроенергетску мрежу и побољшати снабдевање постојећих потрошача електричном енергијом. Пројекат предвиђа и изградњу канализације отпадних вода од фабрике акумулатора „Трепча“ до постојећег колектора у индустријској зоне у дужини од 3.021,39 метара, као и изградњу препумне станице.

Град Сомбор
Датум доделе средстава

28. септембра 2017.

Корисник средстава

Град Сомбор

Област

Локални и економски развој