Додељена средства

Изградњом резервоара и црпне станице у насељу Светозар Милетић биће испуњен основни предуслов за повезивање насеља на извориште „Јарош“ у Сомбору, а тиме и решавање проблема водоснабдевања у овом насељеном месту.

Град Сомбор
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Град Сомбор

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине