Iznos dodeljenih sredstava

Infrastrukturno opremanje Industrijske zone u Somboru u zoni saobraćajnica SS2 i P6 obuhvata izgradnju saobraćajnica i pešačko-biciklističkih staza, komunalne infrastrukture (vodovodne i kanalizacione mreže otpadnih voda i atmosferske kanalizacije), te izgradnju javne rasvete u dužini od oko 1km. Izgradnjom nedostajuće infrastrukture, industrijska zona biće komunalno opremljena, te time spremna za dalji razvoj i poslovanje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlesnosti i sveukupan ekonomski razvoj Grada Sombora.

Grad Sombor
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Grad Sombor

Oblast

Lokalni i ekonomski razvoj