Износ додељених средстава

Инфраструктурно опремање Индустријске зоне у Сомбору у зони саобраћајница СС2 и П6 обухвата изградњу саобраћајница и пешачко-бициклистичких стаза, комуналне инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже отпадних вода и атмосферске канализације), те изградњу јавне расвете у дужини од око 1км. Изградњом недостајуће инфраструктуре, индустријска зона биће комунално опремљена, те тиме спремна за даљи развој и пословање малих и средњих предузећа, повећање запослесности и свеукупан економски развој Града Сомбора.

Град Сомбор
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Град Сомбор

Област

Локални и економски развој