Износ додељених средстава

Завршетак инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне, омогућиће приступ свим парцелама са јужне стране зоне, што ће допринети привлачењу нових инвестиционих пројеката потенцијалних домаћих и страних инвеститора, а самим тим, утицаће на побољшање инвестиционе климе у Панчеву. Овај пројекат подразумева изградњу око 600 м саобраћајнице са водоводом и јавном расветом. Изградњом треће деонице, биће завршена изградња Улице 7. нове, која је у претходном периоду већ изграђена у дужини од 1.070 метара, са водоводом и јавним осветљењем, те прикључцима јавног осветљења на трафо станицу и водовода на магистрални водовод Панчево-Качарево.

Град Панчево
Датум доделе средстава

28. септембра 2017.

Корисник средстава

Град Панчево

Област

Локални и економски развој