Iznos dodeljenih sredstava

Izgradnjom nedostajuće saobraćajnice u Ulici Crepajski put, biće završeni radovi na izgradnji saobraćajne infrastrukture u „Severnoj industrijskoj zoni“ u Pančevu. Projektom je predviđena izgradnja 620 m puta. Unapređenjem uslova za razvoj industrijske zone, stvaraju se uslovi za privlačenje novih investitora u zoni koja se prostire na 75 hektara, a time i razvoj poslovanja malih i srednjih preduzeća i sveukupan budući ekonomski razvoj Pančeva.

Grad Pančevo
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Grad Pančevo

Oblast

Lokalni i ekonomski razvoj