Износ додељених средстава

Изградњом недостајуће саобраћајнице у Улици Црепајски пут, биће завршени радови на изградњи саобраћајне инфраструктуре у „Северној индустријској зони“ у Панчеву. Пројектом је предвиђена изградња 620 м пута. Унапређењем услова за развој индустријске зоне, стварају се услови за привлачење нових инвеститора у зони која се простире на 75 хектара, а тиме и развој пословања малих и средњих предузећа и свеукупан будући економски развој Панчева.

Град Панчево
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Град Панчево

Област

Локални и економски развој