Износ додељених средстава

Санација електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП СПЦ Војводина у Новом Саду обухватиће постављање нове расветне опреме у дворани у којој се одржава највећи број тренинга професионалних и рекреативних спортиста, а коју годишње посети око 100.000 грађана на разним спортским и културним манифестацијама. Постављањем нове расветне опреме биће смањена инсталисана снага и потрошња, што уједно подразумева смањену потрошњу електричне енергије и мање трошкове одржавања.

Град Нови Сад
Датум доделе средстава

22. августа 2017.

Корисник средстава

Град Нови Сад

Област

Енергетска ефикасност