Dodeljena sredstva

Pojačano održavanje saobraćajnih površina u okviru Univerzitetskog kampusa u Novom Sadu obuhvata rekonstrukciju kolovoza, parkinga i pešačkih staza u ulicama Sime Miloševića, Ilije Đuričića, Dr Zorana Đinđića, Vladimira Perića Valtera i Vase Savića. Projekat obuhvata i rekonstrukciju raskrsnice na ukrštanju ulica Sime Miloševića i Ilije Đuričića, formiranjem kružnog toka saobraćaja.

Grad Novi Sad
Datum dodele sredstava

3. novembra 2016.

Korisnik sredstava

Grad Novi Sad

Oblast

Saobraćajna infrastruktura