Додељена средства

Пројекат обухвата санацију Партизанске улице, реконструкција саобраћајнице и изградња јавног осветљења у улици Светозара Милетића и појачано одржавање насипа прве одбрамбене линије поред Дунава, од улице Хероја Пинкија до улице Симе Шолаје у циљу повећања квалитета саобраћаја у Новом Саду.

Град Нови Сад
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Град Нови Сад

Област

Саобраћајна инфраструктура