Додељена средства

Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ “Васа Стајић” подразумева изградњу неопходног додатног простора површине 400 м2 за извођење наставе и рад наставног особља. Доградњом два спрата биће обезбеђен простор за нове учионице, зборница, канцеларије за директора, педагога и сале за пријем родитеља.

Град Нови Сад
Датум доделе средстава

3. новембра 2016.

Корисник средстава

Град Нови Сад

Област

Образовање, ученички и студентски стандард