Iznos dodeljenih sredstava

Završetak objekta centralne kuhinje predškolske ustanove u Novom Sadu, čija je izgradnja počela još 2011. godine, obuhvata izvođenje svih zanatskih radova na adaptaciji objekta, čiji završetak će omogućiti ugradnju tehnološke opreme i time predaju objekta u upotrebu.  Izgradnjom centralne kuhinje biće poboljšani uslovi rada i vaspitno-obrazovnog procesa predškolske ustanove, te poboljšani uslovi za pripremu hrane za 16.000 dece upisanih u u predškolsku ustanovu.

Grad Novi Sad
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Grad Novi Sad

Oblast

Obrazovanje, učenički i studentski standard