Износ додељених средстава

Завршетак објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду, чија је изградња почела још 2011. године, обухвата извођење свих занатских радова на адаптацији објекта, чији завршетак ће омогућити уградњу технолошке опреме и тиме предају објекта у употребу.  Изградњом централне кухиње биће побољшани услови рада и васпитно-образовног процеса предшколске установе, те побољшани услови за припрему хране за 16.000 деце уписаних у у предшколску установу.

Град Нови Сад
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Град Нови Сад

Област

Образовање, ученички и студентски стандард