Износ додељених средстава

ИРади обезбеђења стабилног, сигурног и дугорочног одвијања саобраћаја, односно побољшања безбедности свих учесника у саобраћају, пројектом је предвиђена изградња кружне раскрснице улица Пут доктора Голдмана, Моше Пијаде и Бранислава Букурова у Сремској Каменици. Поред изградње кружне раскрснице, пројектом је предвиђена и изградња бициклистичких и пешачких стаза, измештање водоводне и канализационе мреже из зоне саобраћајнице, као и израдња сливника.

Град Нови Сад
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Град Нови Сад

Област

Саобраћајна инфраструктура