Dodeljena sredstva

Uređenjem pešačkih staza sa pratećim mobilijarom i javnom rasvetom biće povećana pristupačnost objektima turističke infrastrukture u Kameničkom parku, kao centralnom gradskom parku. Ukupna dužina staza predviđenih sanacijom iznosi oko 1892 m, a predviđeno je i postavljanje nove solarne rasvete, kao i postavka 49 klupa, 12 stolova i 28 kanti za otpatke. U parku će izgraditi i novo dečije igralište od prirodnih materijala, na kome će najmlađi Novosađani dobiti svoj poligon za razvijanje motorike, ravnoteže i koordinacije pokreta.

Grad Novi Sad
Datum dodele sredstava

29. avgusta 2017.

Korisnik sredstava

Grad Novi Sad

Oblast

Lokalni i ekonomski razvoj