Додељена средства

Уређењем пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном расветом биће повећана приступачност објектима туристичке инфраструктуре у Каменичком парку, као централном градском парку. Укупна дужина стаза предвиђених санацијом износи око 1892 м, а предвиђено је и постављање нове соларне расвете, као и поставка 49 клупа, 12 столова и 28 канти за отпатке. У парку ће изградити и ново дечије игралиште од природних материјала, на коме ће најмлађи Новосађани добити свој полигон за развијање моторике, равнотеже и координације покрета.

Град Нови Сад
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Град Нови Сад

Област

Локални и економски развој