Додељена средства

Адаптацијом 2593 м2 хале објекта бившег аутосервиса и салона “Аутокуће” Кикинда, овај објекат би био поново стављен у погон и 250 људи би добило прилику да се запосли код “Zoppas Industries Serb” d.o.o. који је закупац објекта.

Град Кикинда
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Град Кикинда

Област

Локални и економски развој