Iznos dodeljenih sredstava

Gradska pijaca u  Kikindi smeštena je u samom centru grada, ali usled nedovoljne infrastrukturne opremljenosti, uslovi rada na gradskoj tržnici odražavaju se i na kvalitet i kvantitet ponude. Novoprojektovana pijaca je formirana na postojećoj parceli i činiće je dva odvojena objekta. Prva faza izgradnje gradske pijace predstavlja izgradnju lamele 1, gde će da bude smešteno četiri lokala, tehničke prostorije i četiri spoljašnja prodajna mesta. Inače, projektovano je da nova gradska pijaca bude izgrađena na površini od 3328 m2, sa kapacitetom od 157 tezgi i preko 2180m2 poslovnog prostora, što će omogućiti kako veću raznovrsnost, tako i bolji kvalitet ponude i prodaje na pijaci.

Grad Kikinda
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Grad Kikinda

Oblast

Lokalni i ekonomski razvoj