Износ додељених средстава

Градска пијаца у  Кикинди смештена је у самом центру града, али услед недовољне инфраструктурне опремљености, услови рада на градској тржници одражавају се и на квалитет и квантитет понуде. Новопројектована пијаца је формирана на постојећој парцели и чиниће је два одвојена објекта. Прва фаза изградње градске пијаце представља изградњу ламеле 1, где ће да буде смештено четири локала, техничке просторије и четири спољашња продајна места. Иначе, пројектовано је да нова градска пијаца буде изграђена на површини од 3328 м2, са капацитетом од 157 тезги и преко 2180м2 пословног простора, што ће омогућити како већу разноврсност, тако и бољи квалитет понуде и продаје на пијаци.

Град Кикинда
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Град Кикинда

Област

Локални и економски развој