Износ додељених средстава

У насељу Раковац, пре 14 година, изграђен је део канализационе мреже отпадних воде. Реализацијом овог пројекта, предвиђена је изградња канализационе мреже у реонима „Салаксија“, „Белегир“ и у делу Пашићеве улице, укупне дужине око 2900 метара. Изградњом канализационе мреже, постиже се очување животне средине, спречавање загађења воде и земљишта, а тиме ће и живот становника у овом делу беочинске општине да буде квалитетнији.

Беочин
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Беочин

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине