Додељена средства

Изградњом канализационе мреже отпадних вода у индустријској зони, општина Бела Црква заокружује инфраструктурно опремање зоне, што ће омогућити привлачење нових инвестиција и повећање запослености у овој општини. Пројектом је предвиђена изградња око 2.080 м канализационе мреже и 49 шахтова.

Бела Црква
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Бела Црква

Област

Локални и економски развој