Додељена средства

Пут између Бачког Петровца и Кулпина, у дужини од 4,5 км биће ојачан асфалтним коловозним застором, што ће допринети несметаном, безбедном и бржем саобраћају, како путничких возила, тако и пољопривредне механизације. Реализацијом овог пројекта, биће смањени и трошкови одржавања локалног пута.

Бачки Петровац
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Бачки Петровац

Област

Саобраћајна инфраструктура