Додељена средства

Општина Бач је током 2017. године започела реконструкцију коловоза у улици Братства и јединства, која је изграђена пре 30 година. Друга фаза радова обухвата реконструкцију 908 м коловоза, како би се обезбедили услови за дугорочно одвијање саобраћаја који ће да буде безбедан за све учеснике у саобраћају. Ова саобраћајница је значајна и због тога што повезује производне капацитете средње пољопривредне школе у Бачу (економија, пластеници) и производне капацитете предузећа „Агробачка“, те се реконструкцијом саобраћајнице доприности и свеукупном привредном развоју насеља.

Бач
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Бач

Област

Саобраћајна инфраструктура