Iznos dodeljenih sredstava

Sistem vodosnabdevanja u Ašanji sastoji se od bunara, hidroforske stanice i vodovodne mreže. Hidromašinska i elektro oprema je dotrajala, te je projektom predviđena sanacija i zamena hidrotehničke opreme u hidroforskoj stanici, opremanje bunara i ugradnja opreme za hlorisanje na izvorištu, kako bi se obezbedilo nesmetano i sigurno vodosnabdevanje stanovništa.

Opština Pećinci
Datum dodele sredstava

2. oktobra 2017.

Korisnik sredstava

Opština Pećinci

Oblast

Vodosnabdevanje i zaštita životne sredine