Износ додељених средстава

Систем водоснабдевања у Ашањи састоји се од бунара, хидрофорске станице и водоводне мреже. Хидромашинска и електро опрема је дотрајала, те је пројектом предвиђена санација и замена хидротехничке опреме у хидрофорској станици, опремање бунара и уградња опреме за хлорисање на изворишту, како би се обезбедило несметано и сигурно водоснабдевање становништа.

Општина Пећинци
Датум доделе средстава

2. октобра 2017.

Корисник средстава

Општина Пећинци

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине