Износ додељених средстава

Друга фаза реконструкције и проширења атмосферске канализације слива “Дунавац” у Апатину представља наставак пројекта започетог средином 2017. године, а који за циљ има решавање проблема одвођења атмосферских вода из зоне градског подручја, те спречавање будућих плављења овог дела насеља. Пројектом је предвиђена реконструкција колектора у улицама Николе Тесле и Д. Трифуновића, у дужини од око 522 метра.

Општина Апатин
Датум доделе средстава

2. октобра 2017.

Корисник средстава

Општина Апатин

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине